banner6.jpg

Bij een sterfgeval breekt een verdrietige periode aan

Bij een sterfgeval breekt een verdrietige periode aan. Toch moeten er zowel op korte als op lange termijn veel zaken geregeld worden. Om ervoor te zorgen dat uw uitvaart precies verloopt zoals u dat wilt is het verstandig om een wensenformulier in te vullen. Zo helpt u uw nabestaanden bij het nemen van moeilijke beslissingen. Overeenkomstig artikel 18 van de wet op de lijkbezorging (de uitvaart geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden) zal hier dan ook naar gehandeld worden.
Voor het vastleggen van uw wensen kunt u gebruik maken van ons wensenboekje. Klik hier om dit boekje te openen en af te drukken en/of in te vullen. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat wij persoonlijk bij u langskomen om uw wensen met u te bespreken en vast te leggen.