banner6.jpg

- Ter beschikkingstelling
Als u uw lichaam na uw dood ter beschikking aan de wetenschap wilt stellen, dient u bij leven contact op te nemen met een van de Nederlandse universiteiten of met een, aan een universiteit verbonden, ziekenhuis. De voorwaarden zullen van universiteit tot universiteit verschillen. Geen van de universiteiten zal u kunnen garanderen dat uw lichaam uiteindelijk ook daadwerkelijk wordt geaccepteerd – de vraag of u begraven of gecremeerd wilt worden is met de keuze terbeschikkingstelling dus niet uit de wereld. Een en ander hangt logischerwijs samen met de wetenschappelijke behoefte aan lichamen op het moment van overlijden. In de praktijk is er weinig tijd om afscheid van de overledene te nemen.
Binnen 24 uur willen de medische faculteiten het lichaam kunnen conserveren. Vaak wordt het geconserveerde lichaam lange tijd bewaard voor het daadwerkelijk onderzocht wordt. Wettelijk is bepaald dat er hoe dan ook niet binnen 36 uur na overlijden met onderzoek mag worden begonnen. Doorgaans worden gedoneerde lichamen anoniem begraven of verbrand. Aan terbeschikkingstelling zijn hoe dan ook geen financiële consequenties verbonden. Wanneer u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap, dan dient u deze wens expliciet schriftelijk vast te leggen in een testament of een codicil. Bovendien dient u een formulier van de betreffende medische faculteit in te vullen, en moet een van uw nabestaanden schriftelijk bevestigen dat hij of zij op de hoogte is van uw wens om dit bij het overlijden direct kenbaar te kunnen maken.

- Donorcodicil
Sinds 1 oktober 2006 is de Wet Orgaandonatie veranderd. Indien een overledene met “Ja” in het Donorregister is geregistreerd, dan hoeven de artsen de nabestaanden alleen nog te informeren en hoeven geen toestemming te vragen. Er mag dan volgens de wet tot donatie worden overgegaan.
De procedure na overlijden is als volgt: - Raadpleeg het Donorregister eerst - Vraag toestemming aan de nabestaanden - Meld de donor aan bij BIS (Bio Implant Services), tel: 071-5795795 - In geval van een niet natuurlijke dood, meld dit aan de forensisch geneeskundige. Weefseldonatie is mogelijk na toestemming van de officier van justitie. De afhandeling wordt gedaan door de forensisch geneeskundige