banner2.jpg

Veel mensen hebben in het verleden verzekeringen afgesloten voor hun uitvaart. Omdat veel verzekeringsmaatschappijen overgenomen zijn door andere organisaties zullen wij voor de uitkering van de verzekeringen zorg dragen. Wij hebben hiervoor de originele polissen nodig; de uitgekeerde bedragen kunnen
worden verrekend met de nota. Het kan zijn dat u een naturaverzekering heeft afgesloten. Hierbij heeft u diensten ingekocht en deze blijven altijd waardevast, ongeacht welke uitvaartonderneming de uitvaart behandelt. In deze verzekering worden standaard zaken genoemd, maar voor een meerprijs kunt u hier altijd van afwijken. Elke uitvaartonderneming heeft het recht om aanspraak te maken op de gelden die vrijkomen na het overlijden van de verzekerde, ongeacht welke verzekeraar het betreft en ongeacht wat deze suggereert.
Als u voornemens bent om een uitvaartverzekering af te sluiten, informeren wij u graag over de mogelijkheden.