banner2.jpg

Keuzevrijheid en verzekeringen

Ook zijn wij niet gebonden aan overeenkomsten met verzekeraars. Wij zijn volledig vrij om te handelen overeenkomstig de persoonlijke wensen van de overledene en/of de nabestaanden, ongeacht waar een verzekering is afgesloten of een uitvaartkostenreservering is gedeponeerd. Verzekerde en/of gedeponeerde gelden komen na overlijden te allen tijde vrij, ongeacht welke maatschappij uw gelden beheerd. Wij hebben goede contacten met alle verzekeraars en zorgen in samenwerking met hen dat alle, bij ons kenbaar gemaakte, geldige polissen worden uitgekeerd.

Er bestaan bepaalde verzekeraars die een uitvaart”pakket” verzekeren met voorwaarden die geen of weinig keuzevrijheid bieden. Deze verzekeraars treden vaak zelf ook op als uitvaartonderneming en wekken de schijn dat alleen zij de uitvaart mogen verzorgen als u bij hen bent verzekert. Niets is minder waar. Zo’n polis vertegenwoordigd een bepaalde waarde die zij als verzekeraar, niet alleen aan hun eigen uitvaartondernemingen uitkeren, maar ook gewoon aan een andere, zoals de onze. Deze waarde is variërend per maatschappij en meestal vrij minimaal, maar zou kunnen volstaan als u zich binnen de gestelde voorwaarden weet te houden. De waarschuwing die deze maatschappijen geven aan de nabestaanden, dat er gegarandeerde nadelige financiële gevolgen zijn als u zelf kiest voor een andere uitvaartonderneming, benaderd niet geheel de werkelijkheid. Wijken uw wensen af van de gestelde voorwaarden en wilt u toch de vrijheid in keuzes hebben komen er, ongeachte welke onderneming de uitvaart verzorgt, altijd onverwachte extra kosten bij. Deze extra kosten worden door de verzekering dan toch ook niet gedekt, ook al verzorgen zij “zelf” de uitvaart, en moeten alsnog door de nabestaanden bijbetaald worden. Wij durven zelfs te zeggen dat het in sommige gevallen zelfs financieel gunstiger kan uitpakken als u voor ons kiest.

Heeft u zo’n verzekering of ben u van plan een uitvaartverzekering af te sluiten? En wilt u de garantie op keuzevrijheid om zelf te bepalen door wie, waar en hoe de uitvaart vormgegeven wordt? Dan kunt u het beste een (aanvullende) kapitaalpolis afsluiten bij Klaverblad Verzekeringen of bij NorthWest Verzekeringen. Dit zijn neutrale en objectieve verzekeraars bij wie u zelf kan kiezen voor welk bedrag u verzekert wilt zijn en keren bij overlijden gewoon het verzekerde bedrag uit aan de uitvaartonderneming naar uw keuze. Een bedrag wat dan volledig naar eigen idee te gebruiken is om de uitvaart vorm te geven. Kijk voor meer informatie onder het kopje “verzekeren”.