banner4.jpg

Naast uw uitvaart moet ook de nalatenschap worden geregeld. Hoe uw persoonlijke bezittingen en uw “gewone” inboedelgoederen (zoals bepaalde sieraden, meubels en kleding) moeten worden verdeeld kunt u vastleggen in een codicil. Dit is een handgeschreven brief waarin u uw wensen vastlegt. Wanneer dit een handgeschreven, gedateerde en ondertekende brief is, is deze rechtsgeldig en heeft u geen notaris nodig. Let u er wel op dat u de sieraden ieder apart, per stuk, beschrijft en zorg ervoor dat bij uw naasten bekend is dat er een codicil is en waar het ligt! De verdeling van een eigen huis, geld en kunst-/boekenverzameling moet wel worden vastgelegd in een testament bij een notaris. In uw testament kunt u ook een executeur aanwijzen. Dit is iemand die zorgt voor de afhandeling van de nalatenschap. Dit kan een familielid of vriend zijn, maar ook een notaris of een professionele organisatie zoals PABN.