banner2.jpg

Om de geldzaken van een overledene goed af te handelen is in de meeste gevallen een akte van erfrecht nodig. Zodra de bank geïnformeerd wordt van het overlijden wordt de rekening geblokkeerd. Deze blokkade kan worden opgeheven door het overhandigen van de akte van erfrecht waarin staat vermeld wie recht heeft op de gelden op de bankrekening. Wettelijk vervalt de bankmachtiging of volmacht van de rekening van de overledene. U mag geen geld meer opnemen totdat een akte van erfrecht is opgemaakt. Ook wanneer het een “en/of rekening” betreft, betekent dit niet automatisch dat de andere rekeninghouder recht heeft op het geld. Vaak maakt de bank wel een uitzondering voor gehuwden. De rekening van de uitvaartonderneming zal in de meeste gevallen worden voldaan, ook al is de rekening geblokkeerd. Ook de rekeningen voor energie, water en huur kunnen nog van de geblokkeerde rekening worden afgeschreven.