banner2.jpg

Nadat iemand is overleden moet er aangifte gedaan worden van overlijden bij de gemeente. Dit gebeurt in de gemeente waarin iemand is overleden. Deze aangifte verzorgen wij voor u. Bij deze aangifte wordt een akte van overlijden en het verlof om de uitvaart te mogen laten plaatsvinden verstrekt. De akte van overlijden zal de opdrachtgever van de uitvaart ontvangen. Dit is het officiële document waarin wordt bevestigd dat iemand is overleden en hiervan zullen kopieën verstuurd moeten worden aan diverse instanties. De Sociale Verzekeringsbank, de belastingdienst, ziekenfonds en steeds meer andere instanties zijn direct geïnformeerd wanneer de aangifte bij de gemeente is volbracht. U krijgt van ons een aantal kopieën van de akte en die kunt u versturen naar de andere instanties. Denk hierbij aan verzekeraars of pensioenfondsen. Ook zal de notaris vragen om een akte van overlijden bij het opstellen van een akte van erfrecht. Aangezien de akte van overlijden het officiële document is, adviseren wij u om het origineel in eigen bezit te houden en alleen kopieën af te geven. Het verlof tot begraven/cremeren zal door de uitvaartverzorger worden afgegeven aan het betreffende crematorium of begraafplaats op de dag van de uitvaart.