banner1.jpg

Na de uitvaart moeten er veel praktische zaken geregeld worden. In veel gevallen heeft u de akte van overlijden nodig en in sommige gevallen zelfs een akte van erfrecht, opgemaakt door een notaris. De uitvaartondernemer zorgt voor het uitschrijven in de gemeentelijke basisadministratie en krijgt hiervan als afschrift: de akte van overlijden. Deze wordt overhandigd aan de opdrachtgever voor de uitvaart. Het origineel moet u altijd zelf houden en naar de instanties kunt u een kopie opsturen. Na afloop van een uitvaart geven wij altijd het boekje “Zakelijke Zorg” mee, hierin wordt stap voor stap stilgestaan bij de afwikkeling van alle mogelijke zaken die geregeld moeten worden. Als u dit boekje in een eerder stadium wilt ontvangen dan kunnen wij u dit, kosteloos toezenden. U kunt ook de website van de uitgever van het boekje bezoeken: www.landelijksteunpuntrouw.nl
Voor persoonlijke hulp kunt u terecht bij Particuliere Administraties en Begeleiding bij Nalatenschappen; mr. Willemien Stoop. Haar website is www.pabn.nl
Let op ! Het komt ook voor dat iemand overlijdt met achterlating van schulden. Als u geen 100% zekerheid heeft dat er genoeg financiële middelen zijn in de nalatenschap om de schulden te voldoen, onderneem dan nog geen enkele actie na het overlijden en neem zo snel mogelijk eerst contact op met mr. Willemien Stoop.