banner4.jpg

Als u zelf specifieke wensen heeft over uit te voeren rituelen bij uw sterven of de uitvaart is het belangrijk om dit met uw naasten te bespreken, want het kan zijn dat u later niet meer in staat bent om dit kenbaar te maken. U kunt uw wensen ook in een handgeschreven, gedateerd en ondertekend codicil vastleggen. Wilt u al in een eerder stadium in contact komen met een voorganger, bijvoorbeeld om de rituelen rondom het sterven te begeleiden, ook dan kunnen wij u hierin adviseren en begeleiden.