banner1.jpg

- Locaties
Op de meeste begraafplaatsen en bij alle crematoria kan er gebruik gemaakt worden van een aula. Afhankelijk van de locatie is hier een basistijd aan verbonden. Bij de meeste begraafplaatsen is dit 30 minuten en voor de crematoria geldt een basistijd van 45 minuten. Deze tijd kunnen we verlengen per 15 of 30 minuten, naar gelang van uw behoefte. De uitvaartplechtigheid kan ook op een heel andere locatie plaatsvinden, u bent hiervoor niet gebonden aan de locatie waar uiteindelijk de daadwerkelijke begrafenis of crematie plaatsvindt, denk hierbij aan bijvoorbeeld een kerk, een clubgebouw, in het eigen huis, bij goed weer ergens buiten, een evenementenruimte of zelfs sommige trouwlocaties kunnen hiervoor gebruikt worden. Ook dit kan de uitvaart heel persoonlijk maken en het heeft als voordeel dat er, zonder enige tijdsdruk op een rustige ontspannen wijze, afscheid genomen kan worden.

- Plechtigheid
De invulling van de uitvaartplechtigheid is vrij door de nabestaanden in te vullen. Uw uitvaartverzorger zal u helpen en adviseren bij deze invulling. Er kunnen toespraken gehouden worden en veelal wordt er tussendoor muziek gespeeld, maar denkt u ook eens aan livemuziek tijdens de plechtigheid.
Wist u ook dat het naar binnen en naar buiten dragen van de overledene zowel bij een begrafenis als bij een crematie door familie of door professionele dragers tijdens de plechtigheid gedaan kan worden? Of het aansteken van kaarsjes rondom de kist tijdens een bepaald muziekstuk? Het oplaten van ballonnen of het laten wegvliegen van duiven en het uitdelen van rozen zijn ook enkele mogelijkheden. De nabestaanden kunnen er voor kiezen om de uiteindelijke regie van de plechtigheid in eigen hand te houden of uit handen te geven. Aan de uitvaartverzorger, een voorganger of iemand anders. Als een overledene praktiserend religieus was, kan er een geestelijke voorganger zijn die de uitvaartplechtigheid leidt. Desgewenst ondersteund door een organist en/of koor. Als er een buitenstaander in de plechtigheid voorgaat hoeft deze natuurlijk geen geestelijke achtergrond te hebben, dit kan bijvoorbeeld ook iemand van het Humanistisch Verbond zijn of iemand die zich anderszins aanbiedt om deze taak op zich te nemen. Het maakt het geheel wel het meest persoonlijk wanneer dit iemand is die de overledene ook persoonlijk gekend heeft. Wordt een voorganger op prijs gesteld, maar zijn er geen persoonlijke contacten met een voorganger, dan heeft de uitvaartleider hiervoor altijd een oplossing.
Edward en Patricia hebben vele goede contacten met diverse voorgangers die bereid zijn voor te gaan. Dit geldt ook voor diverse organisten, koren en solisten. Tegenwoordig is er ook veel mogelijk op het gebied van mediapresentaties. Zo kan er een foto van de overledene op een scherm worden geprojecteerd, maar ook kan er een fotopresentatie worden weergegeven tijdens de muziekstukken. Ook kan de volledige uitvaart op diverse manieren geregistreerd worden, namelijk met beeldopnames, geluidsopnames of een combinatie hiervan. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Kortom u bent volledig vrij om de uitvaartplechtigheid invulling te geven zoals u dat zelf wilt.

- Muziek en sprekers
Muziek tijdens de plechtigheid
Muziek buiten, aan het graf of bij aankomst van de stoet
Uitvaartmuziek er is een zogenoemde “top 100” (klik hier voor de lijst)
Live-muziek of CD
Spreker vanuit de familie of kennissenkring
Of een spreker inhuren van buitenaf
De rol van de uitvaartverzorger

- Beeldpresentatie/-registratie
Presentatie tijdens de plechtigheid met foto’s en/of filmpjes met of zonder muziek erachter of tijdens een spreker
Digitale foto’s of afgedrukte foto’s
Met beamer of beeldscherm
Een foto in een lijst op de kist
Beeld- en/of geluidsopname van de volledige uitvaart.
Fotoreportage van de uitvaart (klik hier voor link)

- Condoleren
Na afloop van de uitvaartplechtigheid is er vaak de gelegenheid om gecondoleerd te worden door de belangstellenden die op de uitvaart aanwezig zijn. Condoleren kan op formele of informele wijze, afhankelijk van de wensen van de nabestaanden en of de situatie op dat moment zich ervoor leent. In de meeste gevallen is hiervoor een ruimte aanwezig op de uitvaartlocatie, maar ook hiervoor kan een andere locatie gekozen worden. Denkt u hierbij aan een restaurant, een clubkantine, et cetera. Er kunnen verschillende consumpties geserveerd worden. Dit kan natuurlijk het kopje koffie met het plakje cake zijn, maar denkt u ook eens aan een high tea, een lunchbuffet of een bittergarnituur met een wijntje. Als de overledene hield van appeltaart is zoiets een persoonlijke toevoeging om bij het condoleren dit te serveren. Alles kunnen we voor u verzorgen. Bij de condoleance verzorgen wij een condoleanceregister. Hierin kunnen de aanwezigen hun naam en adres achterlaten, zodat u later nog weet wie er aanwezig waren. Ook is hier ruimte voor een persoonlijke groet.
Het is ook mogelijk dit register te personaliseren met een eigen ontworpen kaft (met foto of afbeelding van de rouwbrief). Ook hierin zijn de mogelijkheden divers. Het condoleanceregister is ook tijdens het afscheid nemen in een uitvaartcentrum of bij een thuisopbaring aanwezig. Aan het einde van de uitvaart worden alle registers samengevoegd en heeft u één exemplaar met alle namen. Dit kunt u gebruiken bij het versturen van eventuele dankbetuigingen.

- Rituelen
Welke levens- of geloofsovertuiging iemand ook heeft, in ieders leven vinden gebruikelijke, algemene of individuele, persoonlijke rituelen plaats. Bij de één zijn deze onopvallend en nauwelijks te bestempelen als ritueel en bij de ander juist heel opvallend en uitbundig. Dat is ook wat ieder mens uniek maakt, anders dan anderen.
Als bepaalde rituelen een persoon bij leven kenmerken, dan is er niets mooier dan ook met deze rituelen afscheid van die persoon te nemen. Bijvoorbeeld het aansteken van kaarsjes tijdens de uitvaart of het strooien van bloemblaadjes zijn rituelen die iemand kunnen typeren.

- Vervoer/dragers
Om de overledene te vervoeren van Locatie naar locatie moet er een vervoermiddel gebruikt worden. Deze zijn er in verschillende uitvoeringen. Het meest gebruikte vervoermiddel is de rouwauto die er in verschillende kleuren zijn, zoals zwart, grijs, blauw, wit of rood, of van diverse merken, zoals Cadillac, Lincoln, Rolce-Royce, Daimler, Mercedes-Benz, Citroën of Ford. De naasten kunnen in een volgauto de stoet volgen (ook kan er in de meeste gevallen 1 familielid mee rijden met de rouwauto). Ondanks dat de rouwstoet geen voorrang heeft op de andere weggebruikers is de stoet met volgauto’s wel het meest herkenbaar. Ook leidt het voor de direct nabestaanden niet tot parkeerproblemen. Volgen in eigen auto’s kan natuurlijk ook; desgewenst kan er gezorgd worden voor een vorm van herkenning op de openbare weg als zijnde rouwstoet, door middel van een vlaggetje of een lintje op de auto. Naast de traditionele rouwauto kan er ook gebruik worden gemaakt van een klassieke rouwkoets. Deze is te combineren met 2, 4 of 6 paarden en is beschikbaar in zwart of wit. Achter de rouwkoets kunnen de naasten in een volgkoets of een volgauto plaatsnemen. Maar heeft u wel eens gedacht aan een fiets met aanhanger, een bakfiets of aan een motorfiets met zijspan? Ook kunnen we zorgen voor een uitvaartbus, waarmee de kist en de naasten gezamenlijk gebracht worden naar de plaats van bestemming. Dit is erg handig wanneer er een grote afstand afgelegd moet worden. Een omgeving met veel water? Per boot kan ook. Of misschien past de uitvaartcaravan beter bij u? Vrachtwagenchauffeur geweest? Dan past een de Uitvaarttruck goed in het plaatje. De wet stelt geen eisen aan het vervoermiddel, dus u kunt ook zelf voorzien in het vervoer, heeft u een eigen vervoersmiddel waarmee u de overledene piëteitsvol kunt vervoeren, dan mag u deze gebruiken.

- Bloemen
Bloemstukken zijn er in verschillende maten en vormen. Sommige bloemen zijn seizoensgebonden, maar in veel gevallen kunnen allerlei bloemen geleverd worden. Aan de bloemstukken kan men een lint of een kaart bevestigen met daarop een laatste groet.
Na een begrafenis worden de bloemen op het graf gelegd. Na afloop van een crematieplechtigheid zijn de bloemen over. Deze kunnen op het ereveld van het crematorium geplaatst worden. Ook kunnen de bloemen weer meegenomen worden naar huis of brengen wij desgewenst de bloemen naar een familiegraf of naar een monument waar binding mee is.

- Kerkelijke uitvaart
Zo kan men kiezen voor een kerkdienst voorafgaande aan de begrafenis of crematie. Deze kerkdienst kan in de kerk worden gehouden waar de overledene of familie binding mee heeft. De uitvaart verloopt dan veelal volgens de traditionele gebruiken van de betreffende gemeenschap, maar er is vaak ook ruimte voor een eigen persoonlijke aanvulling. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf de overledene de kerk in- en uitdragen of rijden. In sommige kerken is het ook mogelijk om ook een mechanisch muziekstuk af te laten spelen. Ook kunt u enkele onderdelen van de dienst zelf uitvoeren of bepalen.

- Geloofsovertuigingen
Binnen de diverse geloofsovertuigingen kennen de verschillende culturen hun eigen rituelen als het gaat om sterven, de uitvaart en de rouwverwerking in de periode erna. Het Sacrament der zieken, ook wel ziekenzalving genoemd, is bijvoorbeeld een ritueel vanuit het Rooms Katholieke geloof. Mensen die stervende of ernstig ziek zijn worden hiermee bediend en voorbereid op het overlijden. Het leven wordt gevierd en er wordt stilgestaan bij het afscheid van dit aardse leven. Wij zijn bekend met de diverse geloofsovertuigingen en de daarbij behorende rituelen en kunnen u, ook als het gaat om een complete kerkelijke uitvaart, uitgebreid adviseren, bijstaan en begeleiden.

- Voorganger
Wanneer de overledene religieus was en de uitvaart plaatsvindt in een kerk zal er een voorganger moeten worden gevonden die bereidt is de uitvaartdienst te leiden. Wanneer de overledene geen religieuze achtergrond had, dan hoeft degene die voorgaat geen geestelijke te zijn. Dit kan namelijk ook iemand van het Humanistisch Verbond zijn, een spiritueel begeleider of iemand die zich anderszins aanbiedt om deze taak op zich te nemen. Het maakt het wel het meest persoonlijk wanneer dit iemand is die de overledene ook persoonlijk gekend heeft.
Wordt een voorganger op prijs gesteld, maar zijn er geen persoonlijke contacten met een voorganger, dan heeft de uitvaartleider hiervoor altijd een oplossing. Edward en Patricia hebben vele goede contacten met diverse
voorgangers die bereid zijn voor te gaan. Ook kunnen wij voorzien in een organist, een compleet koor of solist voor de muzikale begeleiding tijdens de afscheidsdienst. De invulling van de uitvaartdienst gaat altijd in overleg met de nabestaanden, maar vaak heeft de voorganger ook ideeën om de plechtigheid vorm te geven.
Door een gesprek met de nabestaanden zullen zij een zo goed mogelijk beeld weergeven van de overledene. Dit draagt bij aan een persoonlijke invulling van de plechtigheid.

- Afbeeldingen