banner4.jpg

Eén van de belangrijkste beslissingen bij het regelen van een uitvaart is de keuze tussen begraven of cremeren. Vaak heeft de overledene daar al een keuze in gemaakt en is dit bekend bij één van de nabestaanden. Anders wordt deze keuze gemaakt door degene die de uitvaart regelt. Bij de keuze tussen begraven of cremeren speelt vaak ook de geloofsovertuiging een belangrijke rol.

- Begraven
Valt de keuze op begraven dan moet vervolgens een keuze worden gemaakt in het soort graf, namelijk een algemeen graf of een familiegraf. Is er al een familiegraf aangekocht bij een eerdere uitvaart, dan is de keuze voor dit bestaande familiegraf de meest voor de hand liggende, mits de -levende- eigenaar (de rechthebbende) van het graf hier schriftelijke toestemming voor verleent. Als de overledene zelf de eigenaar is, dan is de toestemming niet nodig en mag voor de begrafenis zonder meer dat graf gebruikt worden. Iemand anders dient dan de rechthebbende te worden en het graf zal automatisch worden overgeschreven op diens naam. Is er niemand die dit kan of wil, dan kan hiervoor de hulp worden ingeschakeld van Grafzorg Nederland. Ook is het natuurlijk van belang dat er nog een plaats vrij is in het graf, maar dat spreekt voor zich.
Een algemeen graf of een familiegraf, het verschil:
Een algemeen graf is een graf waarin doorgaans 3 of 4 personen in begraven worden die geen binding met elkaar hebben en er is geen keuze van plek op de begraafplaats of begraafniveau in het graf; dit wordt dan bepaald door de begraafplaats. Het is een graf dat eigendom is én blijft van de begraafplaats en er is geen mogelijkheid om de termijn te verlengen. Dit graf blijft minimaal 10 jaar intact (de wettelijke rusttermijn) en kan na die periode weer opnieuw uitgegeven worden door de begraafplaats voor nieuwe begrafenissen. Wat er met de stoffelijke resten gebeurt is per begraafplaats verschillend, deze kunnen samengevoegd worden of verzameld op een speciale - afgesloten - locatie op de begraafplaats. Wel kan kenbaar worden gemaakt dat, als het graf op de nominatie staat om “te worden geruimd”, de resten van een overledene apart gehouden moeten worden om deze op een later moment te kunnen herbegraven of alsnog te kunnen cremeren. Op het graf kan een klein (want er moeten er 3 of 4 op kunnen) gedenkteken geplaatst worden, hiervoor heeft elke begraafplaats zijn eigen bepalingen.
Een familiegraf is een graf dat eigendom wordt van de familie. Sommige begraafplaatsen geven zo’n graf uit voor onbepaalde tijd en andere begraafplaatsen stellen hiervoor een termijn, doorgaans van 20, 30 of 40 jaar, die na afloop van de gekozen termijn telkens met 10 jaar verlengd kan worden. Een familiegraf blijft dus net zo lang in de familie als dat er verlengd wordt en/of er een rechthebbende (een contactpersoon) bekend blijft. De rechthebbende (de eigenaar) is degene die bepaalt wie er in het graf begraven wordt en is ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de betaling daarvan. Meestal verlangt de begraafplaats dat dit onderhoud ook voor een bepaalde periode afgekocht wordt, maar bij sommige begraafplaatsen kan dit ook per jaar voldaan worden. De plek op de begraafplaats kan op de meeste begraafplaatsen door de nabestaanden zelf bepaald worden en ook voor hoeveel personen het graf uiteindelijk bestemd is. Op het gehele graf kan - afbakening is meestal verplicht - een gedenkteken of een monument geplaatst worden dat voldoet aan de richtlijnen van de begraafplaats. Veelal zijn de afmetingen de enige beperking en bent u verder vrij om invulling te geven aan de uitvoering van het gedenkteken.

De keuze tussen de verschillende soorten graven kan afhankelijk zijn van de financiële middelen. De aankoop van een familiegraf kan de totale kosten van de uitvaart met € 2000 tot soms wel € 8000 verhogen (afhankelijk van begraafplaats en de keuze van het graf) t.o.v. het gebruik van een algemeen graf. Het kan ook zijn dat de overledene de nadrukkelijke wens heeft geuit begraven te willen worden, maar dat de nabestaanden geen waarde hechten aan een graf. Vaak wordt dan een algemeen graf gekozen. Blijft er een partner achter, dan zal de keuze voor een familiegraf de zekerheid bieden later bij elkaar begraven te kunnen worden. Voor meer informatie over een familiegraf kunt u ook contact opnemen met Grafzorg Nederland.
Klik hier voor lijst begraafplaatsen

- Cremeren
Voor een crematie kan er gebruik worden gemaakt van ieder willekeurig crematorium. U bent hierin niet gebonden aan een gemeente. Na de plechtigheid wordt de overledene direct naar de ovenruimte gebracht en de daadwerkelijke crematie vindt dan ook direct plaats. Het crematieproces duurt gemiddeld vijf kwartier. De kist (het omhulsel) met desgewenst andere attributen, bijvoorbeeld een bloemstuk, tekeningen, o.i.d. (met goedkeuring van het crematorium) gaan vanzelfsprekend ook mee in het crematieproces. Het is mogelijk om met maximaal 10 personen aanwezig te zijn bij de aanvang van dit crematieproces.
De oven is voor aanvang volledig schoongemaakt en er gaat met de overledene een persoonlijk registratienummer mee in de vorm van een vuurvaste steen die uiteindelijk ook in de asresten terug te vinden is. Dit steentje garandeert de nabestaanden dat de as ook daadwerkelijk van hun dierbare is. Pas na een maand (wettelijk bepaald) mag er aan de asresten een bestemming gegeven worden, tot die tijd verblijft de as in een afgesloten urn in een ruimte van het crematorium die niet zonder begeleiding toegankelijk is. Is er in die eerste maand behoefte om de asurn te bezoeken, dan dient hiervoor een afspraak te worden gemaakt met het betreffende crematorium. Er is een ruime keuze uit bestemmingen die de as kan krijgen. Zo kan er voor de as ook een grafje gekocht worden, waar de urn dan in of op geplaatst kan worden. De nabestaanden kunnen dan toch een eigen plekje creëren, net als na een begrafenis. De as kan mee naar huis genomen worden, kan verstrooid worden over het ereveld van het crematorium of over zee, al dan niet in de aanwezigheid van de nabestaanden; de mogelijkheden zijn legio. Als u hierover meer informatie wilt ontvangen, neemt u dan contact op met ons, onze steenhouwer of het crematorium.
Klik hier voor lijst crematoria

- Gedenktekens
Op het graf kan er een gedenkteken geplaatst worden. Afhankelijk van een algemeen graf (kosten v.a. € 400,00) of een familiegraf (kosten v.a. € 1500,00) is dit in verschillende formaten te krijgen. U kunt kiezen uit verschillende materialen en steensoorten. Op een graf kunnen er ook driedimensionale gedenktekens worden neergezet. Iedere begraafplaats heeft hiervoor zijn eigen reglement en plaatsingstarieven.
Onze steenhouwer, Memare Gedenktekens, is bekend met alle begraafplaatsen en kan u hierin uitvoerig adviseren.

- Asbestemmingsmogelijkheden
Direct na het overlijden hoeft u nog geen beslissingen te nemen over de bestemming van de as. Wettelijk moeten we de as een maand bewaren in een algemene nis op het crematoriumterrein. Na deze vier weken kan de as verschillende bestemmingen krijgen. Zo kan de as worden opgehaald door de nabestaanden, in een sierurn geplaatst worden in een urnennis, worden begraven in een urnengrafje, verstrooid worden over het ereveld van het crematorium of over zee per boot of vliegtuig. Maar er is veel meer mogelijk. Zo kan de as worden verwerkt in een sieraad, in een fotolijstje worden gedaan, in glas geblazen worden, verwerkt worden in een tatoeage, verdeelt worden in kleinere hoeveelheden voor miniurntjes, enzovoorts. Wij zullen u over de verschillende mogelijkheden informeren. U kunt hiervoor ook contact op nemen met Memare Gedenktekens te Den Haag.

- Afbeeldingen