banner4.jpg

Keuzevrijheid

Dat u de vrijheid heeft om zelf te bepalen hoe het afscheid en de uitvaart moet worden vormgegeven en welke locaties er gebruikt gaan worden vinden wij een vanzelfsprekendheid. Wij zijn een kleinschalige particuliere uitvaartonderneming met zeer goede contacten in de gehele regio, waardoor wij op iedere locatie welkom zijn en kunnen overal van de beschikbare faciliteiten gebruik maken. Ook op het gebied van vervoersmiddelen, uitvaartkisten, rouwdrukwerk, bloemstukken, grafmonumenten, nagedachtenisvormen, e.d. zijn de mogelijkheden tegenwoordig vrijwel onbeperkt en kunnen wij alles naar wens en op maat leveren. De zorgvuldig geselecteerde leveranciers staan ons onvoorwaardelijk ter zijde en bieden u, ieder binnen het eigen specialisme, namens ons een hoogwaardige kwaliteit. U maakt de keuze en wij regelen het!

Natuurlijk beschikken wij over eigen middelen, een eigen uitvaartcentrum, opbaar- en uitvaartfaciliteiten, maar u bent zeker niet verplicht deze ook te gebruiken als u kiest voor onze dienstverlening. Wij bespreken met u alle mogelijkheden en kunnen u adviseren over welke het beste zouden kunnen aansluiten op uw persoonlijke wensen, maar u kiest, u bepaald!


Keuzevrijheid en verzekeringen

Ook zijn wij niet gebonden aan overeenkomsten met verzekeraars. Wij zijn volledig vrij om te handelen overeenkomstig de persoonlijke wensen van de overledene en/of de nabestaanden, ongeacht waar een verzekering is afgesloten of een uitvaartkostenreservering is gedeponeerd. Verzekerde en/of gedeponeerde gelden komen na overlijden te allen tijde vrij, ongeacht welke maatschappij uw gelden beheerd. Wij hebben goede contacten met alle verzekeraars en zorgen in samenwerking met hen dat alle, bij ons kenbaar gemaakte, geldige polissen worden uitgekeerd.

Er bestaan bepaalde verzekeraars die een uitvaart”pakket” verzekeren met voorwaarden die geen of weinig keuzevrijheid bieden. Deze verzekeraars treden vaak zelf ook op als uitvaartonderneming en wekken de schijn dat alleen zij de uitvaart mogen verzorgen als u bij hen bent verzekert. Niets is minder waar. Zo’n polis vertegenwoordigd een bepaalde waarde die zij als verzekeraar, niet alleen aan hun eigen uitvaartondernemingen uitkeren, maar ook gewoon aan een andere, zoals de onze. Deze waarde is variërend per maatschappij en meestal vrij minimaal, maar zou kunnen volstaan als u zich binnen de gestelde voorwaarden weet te houden. De waarschuwing die deze maatschappijen geven aan de nabestaanden, dat er gegarandeerde nadelige financiële gevolgen zijn als u zelf kiest voor een andere uitvaartonderneming, benaderd niet geheel de werkelijkheid. Wijken uw wensen af van de gestelde voorwaarden en wilt u toch de vrijheid in keuzes hebben komen er, ongeachte welke onderneming de uitvaart verzorgt, altijd onverwachte extra kosten bij. Deze extra kosten worden door de verzekering dan toch ook niet gedekt, ook al verzorgen zij “zelf” de uitvaart, en moeten alsnog door de nabestaanden bijbetaald worden. Wij durven zelfs te zeggen dat het in sommige gevallen zelfs financieel gunstiger kan uitpakken als u voor ons kiest.

Heeft u zo’n verzekering of ben u van plan een uitvaartverzekering af te sluiten? En wilt u de garantie op keuzevrijheid om zelf te bepalen door wie, waar en hoe de uitvaart vormgegeven wordt? Dan kunt u het beste een (aanvullende) kapitaalpolis afsluiten bij Klaverblad Verzekeringen of bij NorthWest Verzekeringen. Dit zijn neutrale en objectieve verzekeraars bij wie u zelf kan kiezen voor welk bedrag u verzekert wilt zijn en keren bij overlijden gewoon het verzekerde bedrag uit aan de uitvaartonderneming naar uw keuze. Een bedrag wat dan volledig naar eigen idee te gebruiken is om de uitvaart vorm te geven. Kijk voor meer informatie onder het kopje “verzekeren”.
 

Keuzevrijheid en locatiebeheer

Tegenwoordig wordt steeds meer het beheer van openbare uitvaart gerelateerde locaties uit handen gegeven aan uitvaartverzorgers of wordt er door sponsoring een naam van een uitvaartonderneming gekoppeld aan instellingen welke veelvuldig te maken hebben met sterfgevallen. Dit zijn ontwikkelingen waar wij in het geheel niet van gecharmeerd zijn en distantiëren ons daarvan. Want ongeacht de situatie of omstandigheid u bent altijd vrij in het maken van de keuze door wie u de uitvaart laat verzorgen en wij zijn van mening dat u zich daarin moet laten leiden door “te willen” niet het gevoel te hebben “te moeten”. Situaties waarin u zich, als u niet beter zou weten, verplicht zou kunnen voelen om -op advies of soms zelfs aandringen van de medewerkers van de locatie- de keuze van uitvaartverzorger af te laten hangen van zo’n beheerdersfunctie of sponsoring vinden wij onwenselijk. U kunt hierbij denken aan het beheer van een mortuarium of rouwkamer van een ziekenhuis of zorginstelling of het beheer van een begraafplaats, crematorium of uitvaartcentrum. Helaas is deze ontwikkeling wel aan de orde van de dag en merken wij dat het besef van de vrijheid van keuze die men heeft, pas duidelijk wordt als er geen weg terug meer is. Wees hiervan bewust als u zich in een dergelijke situatie bevindt of gaat bevinden.